Ansvar ved leie

Teltene og utstyr leies ut uten forsikring fra utleier. Utleier kan ta ekstra risiko mot betaling, men da må dette avtales skriftlig på forhånd. Forsikringsselskaper tilbyr vanligvis ikke slike forsikringer.

Skade forårsaket på leid utstyr samt egen eiendom under leieperiode må dekkes av leietaker. Dette innebefatter for eksempel feil montering av utstyr eller hærverk forårsaket av andre.

Ved skade på utstyr så betales dette ved retur av utstyr via betalingsautomat. Prisen på ødelagt utstyr er tilsvarende OB Wiik sine veiledende priser.

Hvis utleier monterer opp så er erstatning fra utleier begrenset til maksimum 100% av leiesummen som er betalt for leie for skade forårsaket av feil montering. Leietaker må alikevel sørge for tilsyn av teltet og forsøke redde verdier hvis noe skulle skje.

Utleier dekker skade på leid utstyr som følge av feil montering av utleier.

Se også det som står under fanen «Betingelser ved leie»