Firma informasjon

Telt1.no er en del av:

Frøishagen Consulting AS
Øvre Lunden 13, 0598 Oslo
Organisasjonsnummer 913 869 125 MVA

Frøishagen Consulting AS kjernevirksomhet er utleie av ingeniørtjenester innenfor offshore bransjen. Tidligere kunder har vært Statoil, Aker og GE. Firmaet startet vår 2015 med utleie av telt med tilbehør.

Firmaet startet som enkeltmannsforetak 2011 og ble omgjort til AS 2014.