Firma informasjon

Telt1.no er en del av:

Frøishagen Consulting AS
Øvre Lunden 13, 0598 Oslo
Organisasjonsnummer 913 869 125 MVA

Firmaet startet som enkeltmannsforetak 2011 og ble omgjort til AS 2014.